torsdag 31 maj 2012

Hej medlem i Källby Mölla odlingsförening!


Lördagen den 16 juni klockan 16.00 har föreningens medlemsmöte. Vi träffas vid redskapsboden. Efter mötets avslutande kommer Johannes som sköter om bi-samhället på området att berätta om bina och honungen de producerar.
Dagordningen för mötet är bifogad. För de medlemmar som inte haft möjlighet att hämta ut sitt medlemskort erbjuds en ny chans efter medlemsmötets slut. Var vänlig ta med dig en kopia av dagordningen till mötet! Ta också gärna med en stol om du har möjlighet. 
Tack alla ni som hjälpte till under städdagen! Nu har vi äntligen lagt ut singel och markduk i hela U-gången. Det blev singel och markduk över, som nu står till medlemmarnas förfogande. Markduk finns i den lilla stugan, två stora rullar. Koden till stugan är liksom till redskapsboden 2546 men låset kan krångla ibland. Singel finns i högen vid komposterna. Kom ihåg att denna inte får användas inuti lotten, utan endast i gångarna.
Det finns nu också plats för växtbyte i de tre pallkragarna vid lilla stugan. Än så länge står där en vinbärsbuske och en myskmalva som vill ha ny ägare. Dela gärna med dig om du tänkt slänga plantor! 
Du kan alltid höra av dig till styrelsen genom kallbymolla@gmail.com eller komma och prata med oss i lotterna. Vi finns i nr 1, 52/63, 54/65 och 106. Via vår blogg: kallbymolla.blogspot.se kan du också hitta information om föreningen och delta i diskussioner.
Vi ses!
Alexandra Nikoleris, ordförande

Dagordning medlemsmöte 2012-06-16


1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande och protokollförande för medlemsmötet.
4. Behandlingar av motioner och förslag (se nästa sida).
i. Hybridförening.
ii. Svar till kommunen angående begränsning av antal lotter per hushåll.
iii. Kurs i trädbeskärning i augusti
5. Information om kommunens gemensamma skördefest i Stadsparken.
6. Övrigt.
Välkommen!
Styrelsenmåndag 7 maj 2012

Tack alla för insatsen på städdagen! 

Vädret var perfekt för vårt arbete, 
solen sken och det var lagom varmt/kallt.
Det lades markduk och singel på sista delen av u-gången,
allmänna utrymme blev iordningställda, 
odlingsbäddar tlll växtbyten ställdes upp vid stugan.
Dagen avslutades med korvgrillning nere vid grillplatsen 
samt utdelning av medlemskort