onsdag 25 april 2012

Hej alla medlemmar i Källby Mölla odlingsförening!

Nu är våren äntligen här och tulpanerna slår snart ut! Förhoppningsvis blir det ett härligt odlingsår med många fina dagar i lotterna. Kompostjord kommer att levereras av kommunen, vi har blivit preliminärt lovade att den kommer första veckan i maj.

Föreningen har några gemensamma aktiviteter under året, som vi hoppas ni vill delta i:

Lördag 5 maj 2012 Städdag, från klockan 10.00
Följande saker ska göras under städdagen:
- Lägga markduk och fylla på med singel på den delen av U-gången som är närmast banvallen.
- Bygga en växtbytarplats vid boden.
- Snickra en trappa till vår lilla stuga.
- Plantera växter på angränsande ytor.

Det kommer även att finnas en container från någon gång under fredagen till måndag morgon där alla medlemmar kan slänga sitt skräp, men tänk på att inget farligt avfall som bildäck eller elektronik får slängas. På städdagen kommer du också kunna hämta ditt medlemskort som ger dig rabatter på Öspab, Flyinge plantskola och Tirups Örtagård.

Föreningen bjuder på korv vid grillplatsen efter gemensamt arbete.

Lördag 19 maj 2012 Frö- och plantbytardag med knytkalas
Vi träffas klockan 10.00. Ta med dina överblivna fröer eller plantor och byt till dig spännande saker från någon annan! Ta också med dig något ätbart till knytkalaset.

Lördag 16 juni 2012 Medlemsmöte klockan 16.00
Kallelse till medlemsmötet kommer att skickas ut senast den 8 juni. Om du har något du vill ta upp på medlemsmötet, hör av dig till styrelsen senast den 1 juni.

Efter mötet kommer vår biodlare Johannes och berättar om bina och ni får också reda på hur ni kan köpa honungen som producerats på området i slutet av sommaren.

Lördag 1 september 2012 Skördefest
Vi fixar långbord nere vid boden och bjuder varandra på lotternas läckerheter! Vi träffas klockan 15.00.

Hör gärna av dig till styrelsen om du har förslag på fler aktiviteter. Vi nås på kallbymolla@gmail.com. Eller kom och prata med oss i lotterna. Vi finns i lott nr 1, 52/63, 65 och 106.


Utskick via brev utgör idag en stor del av föreningens kostnader, om du kan tänka dig att få kallelser och information genom e-mail istället, vänligen maila styrelsen.

söndag 8 april 2012

Protokoll

PROTOKOLL ÅRSMÖTET 2012-02-28

 1. Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.

 2. Fastställande av röstlängd, 17 st.

 3. Val av ordförande, Alexandra Nikoleris och protokollförare Eva Enroth, för årsmötet.

 4. Protokolljusterare Mikael Argelius.

 5. Önskemål att få kallelsen i god tid.

 6. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen.

 7. Revisors berättelse, kassaboken godkändes, men styrelsen fick anmärkning angående dålig verksamhetsberättelse samt att alla protokoll ska vara undertecknade av styrelsen.

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljad.

 9. Inga motioner var inkomna inför mötet.

 10. Beslut; 500 kronor plus körersättning till materialförvaltaren plus en lista över vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget, inga arvoden till styrelseledamöterna.

 11. Beslut; medlemsavgiften oförändrad ( 60 kronor/år), 4000 kronor till inköp av redskap mm.

 12. Val av ordförande, Alexandra Nikoleris på 2 år, styrelsemedlemmar på 2 år Mikael Argelius och Sebastian Hammer, samt Christina Larsson på 1 år.

 13. Val av revisor på 2 år Lena Santacruz.

 14. Val av valberedning på 1 år, Ingrid Eriksson, Peter Sondhauss.

 15. Övriga frågor, önskemål att få protokoll utskickat via mejl. Anslag på boden vem som ingår i styrelsen, valberedningen få information inför nyvall till årsmötena. Biodlingen kvar och det finns honung att köpa. Diskussion hur vi ska få medlemmarna att sköta sina lotter alternativt säga upp de som missköter dem, vara mer tolerans vid ex sjukdom. Förslag att bjuda in någon från kommunen till ett medlemsmöte. Mejla om besked när kompostjorden ska komma. Uppfartsvägen dålig kan vi få kommunen att fixa den.

Vid pennan

Eva Enroth