måndag 27 maj 2013

Medlemsmötet inställt

Eftersom vi inte har fått några reaktioner från kommunen på vår skrivelse om ändringar i arrendekontrakten ställer vi in det planerade medlemsmötet i juni. Nästa medlemsmöte hålls istället i september (se kalendariet till vänster).