tisdag 13 november 2012

Nu är hösten här sedan en tid tillbaks, alla vackra färger är på väg bort1
Men ännu kan vi arbeta på våra älskade lotter, vi som inte blivit färdiga med höströjet.
Ha en skön höst och en härlig jul

måndag 13 augusti 2012

Glöm ej skördefesten lördagen den 1 september kl 15.00,
vi har knytkalas, med långbord.
Kom gärna lite tidigare med bord och stolar från era lotter,
vi ställer borden i en lång rad vid boden

torsdag 31 maj 2012

Hej medlem i Källby Mölla odlingsförening!


Lördagen den 16 juni klockan 16.00 har föreningens medlemsmöte. Vi träffas vid redskapsboden. Efter mötets avslutande kommer Johannes som sköter om bi-samhället på området att berätta om bina och honungen de producerar.
Dagordningen för mötet är bifogad. För de medlemmar som inte haft möjlighet att hämta ut sitt medlemskort erbjuds en ny chans efter medlemsmötets slut. Var vänlig ta med dig en kopia av dagordningen till mötet! Ta också gärna med en stol om du har möjlighet. 
Tack alla ni som hjälpte till under städdagen! Nu har vi äntligen lagt ut singel och markduk i hela U-gången. Det blev singel och markduk över, som nu står till medlemmarnas förfogande. Markduk finns i den lilla stugan, två stora rullar. Koden till stugan är liksom till redskapsboden 2546 men låset kan krångla ibland. Singel finns i högen vid komposterna. Kom ihåg att denna inte får användas inuti lotten, utan endast i gångarna.
Det finns nu också plats för växtbyte i de tre pallkragarna vid lilla stugan. Än så länge står där en vinbärsbuske och en myskmalva som vill ha ny ägare. Dela gärna med dig om du tänkt slänga plantor! 
Du kan alltid höra av dig till styrelsen genom kallbymolla@gmail.com eller komma och prata med oss i lotterna. Vi finns i nr 1, 52/63, 54/65 och 106. Via vår blogg: kallbymolla.blogspot.se kan du också hitta information om föreningen och delta i diskussioner.
Vi ses!
Alexandra Nikoleris, ordförande

Dagordning medlemsmöte 2012-06-16


1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande och protokollförande för medlemsmötet.
4. Behandlingar av motioner och förslag (se nästa sida).
i. Hybridförening.
ii. Svar till kommunen angående begränsning av antal lotter per hushåll.
iii. Kurs i trädbeskärning i augusti
5. Information om kommunens gemensamma skördefest i Stadsparken.
6. Övrigt.
Välkommen!
Styrelsenmåndag 7 maj 2012

Tack alla för insatsen på städdagen! 

Vädret var perfekt för vårt arbete, 
solen sken och det var lagom varmt/kallt.
Det lades markduk och singel på sista delen av u-gången,
allmänna utrymme blev iordningställda, 
odlingsbäddar tlll växtbyten ställdes upp vid stugan.
Dagen avslutades med korvgrillning nere vid grillplatsen 
samt utdelning av medlemskortonsdag 25 april 2012

Hej alla medlemmar i Källby Mölla odlingsförening!

Nu är våren äntligen här och tulpanerna slår snart ut! Förhoppningsvis blir det ett härligt odlingsår med många fina dagar i lotterna. Kompostjord kommer att levereras av kommunen, vi har blivit preliminärt lovade att den kommer första veckan i maj.

Föreningen har några gemensamma aktiviteter under året, som vi hoppas ni vill delta i:

Lördag 5 maj 2012 Städdag, från klockan 10.00
Följande saker ska göras under städdagen:
- Lägga markduk och fylla på med singel på den delen av U-gången som är närmast banvallen.
- Bygga en växtbytarplats vid boden.
- Snickra en trappa till vår lilla stuga.
- Plantera växter på angränsande ytor.

Det kommer även att finnas en container från någon gång under fredagen till måndag morgon där alla medlemmar kan slänga sitt skräp, men tänk på att inget farligt avfall som bildäck eller elektronik får slängas. På städdagen kommer du också kunna hämta ditt medlemskort som ger dig rabatter på Öspab, Flyinge plantskola och Tirups Örtagård.

Föreningen bjuder på korv vid grillplatsen efter gemensamt arbete.

Lördag 19 maj 2012 Frö- och plantbytardag med knytkalas
Vi träffas klockan 10.00. Ta med dina överblivna fröer eller plantor och byt till dig spännande saker från någon annan! Ta också med dig något ätbart till knytkalaset.

Lördag 16 juni 2012 Medlemsmöte klockan 16.00
Kallelse till medlemsmötet kommer att skickas ut senast den 8 juni. Om du har något du vill ta upp på medlemsmötet, hör av dig till styrelsen senast den 1 juni.

Efter mötet kommer vår biodlare Johannes och berättar om bina och ni får också reda på hur ni kan köpa honungen som producerats på området i slutet av sommaren.

Lördag 1 september 2012 Skördefest
Vi fixar långbord nere vid boden och bjuder varandra på lotternas läckerheter! Vi träffas klockan 15.00.

Hör gärna av dig till styrelsen om du har förslag på fler aktiviteter. Vi nås på kallbymolla@gmail.com. Eller kom och prata med oss i lotterna. Vi finns i lott nr 1, 52/63, 65 och 106.


Utskick via brev utgör idag en stor del av föreningens kostnader, om du kan tänka dig att få kallelser och information genom e-mail istället, vänligen maila styrelsen.

söndag 8 april 2012

Protokoll

PROTOKOLL ÅRSMÖTET 2012-02-28

 1. Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.

 2. Fastställande av röstlängd, 17 st.

 3. Val av ordförande, Alexandra Nikoleris och protokollförare Eva Enroth, för årsmötet.

 4. Protokolljusterare Mikael Argelius.

 5. Önskemål att få kallelsen i god tid.

 6. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen.

 7. Revisors berättelse, kassaboken godkändes, men styrelsen fick anmärkning angående dålig verksamhetsberättelse samt att alla protokoll ska vara undertecknade av styrelsen.

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljad.

 9. Inga motioner var inkomna inför mötet.

 10. Beslut; 500 kronor plus körersättning till materialförvaltaren plus en lista över vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget, inga arvoden till styrelseledamöterna.

 11. Beslut; medlemsavgiften oförändrad ( 60 kronor/år), 4000 kronor till inköp av redskap mm.

 12. Val av ordförande, Alexandra Nikoleris på 2 år, styrelsemedlemmar på 2 år Mikael Argelius och Sebastian Hammer, samt Christina Larsson på 1 år.

 13. Val av revisor på 2 år Lena Santacruz.

 14. Val av valberedning på 1 år, Ingrid Eriksson, Peter Sondhauss.

 15. Övriga frågor, önskemål att få protokoll utskickat via mejl. Anslag på boden vem som ingår i styrelsen, valberedningen få information inför nyvall till årsmötena. Biodlingen kvar och det finns honung att köpa. Diskussion hur vi ska få medlemmarna att sköta sina lotter alternativt säga upp de som missköter dem, vara mer tolerans vid ex sjukdom. Förslag att bjuda in någon från kommunen till ett medlemsmöte. Mejla om besked när kompostjorden ska komma. Uppfartsvägen dålig kan vi få kommunen att fixa den.

Vid pennan

Eva Enroth

fredag 30 mars 2012

KastanjeträdetKällbyMöllas stora fina kastanjeträd
var sjukt och har tagits bort!

torsdag 29 mars 2012

Medlemskortet 2012

Årets medlemskortdelas ut på städdagen den 5 maj.
Vi har rabatt på:
Öspab, Flyinge plantskola och Tirups örtagård!

lördag 28 januari 2012

Snart, snart är våren här!

Efter lång tid på is ska vi försöka få liv i bloggen igen. Odlingssäsongen har ju inte riktigt börjat än men boka redan nu in några datum för vårens aktiviteter:

28/2 Årsmöte kl 19.00
5/5 Städdag kl 10.00
19/5 Frö- och plantbytardag med knytis kl 10.00
16/6 Medlemsmöte och föredrag kl 16.oo
1/9 Skördefest, knytkalas på egenodlat kl 15.00

Lämna gärna förslag på vad ni vill höra på föredraget den 16 juni. Den kan vara allt från beskäring till hur man bekämpar ohyra med ekologiska medel.

/Styrelsen