måndag 18 februari 2013

Förslag till ändringar i arrendekontraktet


Förslag till ändringar i arrendekontraktet för odlingsområde Källby Mölla,Flackarpsvägen
På odlingsområdet Källby Mölla finns i dagsläget ett antal bodar och växthus som har byggts utan lov från jordägaren. Odling i växthus förlänger växtsäsongen, erbjuder möjlighet att odla och förkultivera grödor som annars är svåra eller omöjliga att hålla i vårt klimat, såsom basilika, slanggurka, aubergine och paprika. Att tillåta byggande av växthus skulle därför ytterligare stimulera intresset för odling på området. Odlingsförhållandet i ett växthus är avhängigt storleken på detta, växterna trivs helt enkelt inte i för varmt och fuktigt klimat. För hobbyodling rekommenderas växthus på minst 8 kvadratmeter och takhöjd 2,20 meter för att växterna ska trivas. Odlingslotterna på området varierar kraftigt i storlek men med hänsyn till att alla som önskar ska kunna odla i växthus bör reglerad storlek på växthuset inte vara proportionellt mot odlingslottens yta, en gemensam maxgräns på 15 kvadratmeter anser vi vara rimligt.Ett växthus på odlingslotten erbjuder regnskydd vid ombytligt väder, vilket en liten uppstående redskapsbod också kan göra. För de som inte vill bygga växthus tycker vi därför att en liten redskapsbod med plats för en stol och skrymmande redskap ska vara tillåtet att resa på lotten.
Föreningen föreslår därför att följande ändringar görs i arrendekontraktet avseende odlingslott:
i. Under rubriken “Ändamål”
Meningen “Odlingslotten får ej bebyggas med kolonistuga, skjul eller dylikt” “Redskapslåda, kompostbehållare, drivbänk o dyl får uppföras enligt jordägarensbestämmande.”ändras till “Växthus,redskapsbod/redskapslåda, kompostbehållare, drivbänk o dyl får uppföras enligt jordägarens bestämmande.”
ii. Under rubriken “Generella ordningsregler för koloni- och odlingslotter”
Meningen “Redskapslåda, kompostbehållare samt drivbänk och dylikt får uppföras till en höjd av högst 1,3 meter.” ändras till “Redskapsbod eller växthus får uppföras på odlingslotten, om storleken ej överstiger föjande: största area för redskapsbod är 4 kvadratmeter och för växthus 15 kvadratmeter och maxhöjd är 2,30 m. Värmeaggregat får inte användas för värmehållande av växthuset. Kompostbehållare får uppföras till en höjd av högst 1,3 meter.”

Föreningen Källby Mölla odlingsförening, genom ordförande Alexandra Nikoleris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar